JALKATERAPEUTTI (AMK)

Jalkaterapeutti (AMK) on ammattikorkeakoulu tutkinto, joka kestää 3,5 vuotta, 140 opintoviikkoa. Koulutuksen pohjana on monitieteinen tieto ihmisen toimintakyvystä ja liikkumisesta. Ihmisen anatomiaan, fysiologiaan ja biomekaniikkaan perehdytään tarkemmin alaraajojen osalta, lonkasta jalkaterään.

Tutkii

Jalkaterapia tutkimuksella selvitetään asiakkaan kokonaistilanne ja jalkaterapian tarve. Tutkimus perustuu ihmisen havainnointiin, jossa arvioidaan asiakkaan pystyasentoa, liikkumista. Tarkemmat tutkimukset verenkierron, hermoston, lihasvoiman ja nivel- liikkuvuuksien osalta keskittyy alaraajoihin. Jalkaterapeutilla on valmiudet myös kävelyn analysointiin, jolla havainnoidaan jalkojen toiminnallisia poikkeavuuksia. Tutkimusten ja havaintojen perusteella tehdään jalkaterapia suunnitelma, jolla pyritään jalkaongelmien ennaltaehkäisyyn tai helpottamaan jo syntyneitä ongelmia sekä kipua.

Hoitaa

Jalkaterapeutti hoitaa kliinisin keinoin kynsi- ja ihomuutoksia. Hoitokeinoista valitaan sopivimmat asiakkaan kokonaistilanne huomioonottaen. Jalkaterapeutti hallitsee haavanhoidon periaatteet ja haavahoidon mekaaniset toimenpiteet. Haavanhoidossa kevennys sekä hoitokengät ovat tärkeässä osassa. Jalkaterapeutti arvioi niiden tarpeen ja tarvittaessa valmistaa yksilöllisesti potilaalle kevennyspohjalliset sekä hankkii haavanhoitokengän tai järjestää kevennyksen muulla sopivalla tavalla.

Valmistaa apuvälineitä

Varpaiden virheasentojen hoidoksi tai suojaksi jalkaterapeutti valistaa silikoniorteeseja tai käyttää muita kevennysmateriaaleja ihomuutosten ehkäisemiseksi sekä kevennykseksi. Kevennysten lisäksi jalkaterapeutti valmistaa yksilöllisiä tukipohjallisia (ortoosit) jalkaterän virheasentojen ja toiminnallisten jalkaongelmien hoitoon tai ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Osana ennaltaehkäisevää jalkaterapiaa on asiakasohjaus. Jalkatyöryhmissä jalkaterapeutti toimii yhtenä asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä.